SỨ MỆNH STANHOME

SỨ MỆNH STANHOME
• Stanhome với một niềm tinsứ mệnh mạnh mẽ: "Giúp cho cuộc sống của mọi người dễ dàng hơn”. Mục tiêu của Stanhome ngay từ khi thành lập là cam kết mạnh mẽ về mục tiêu xã hội và phát triển nền kinh tế
• Stanhome là một trong những nhà kinh tế đi đầu trong việc tạo công ăn việc làm cho phụ nữ, giúp họ khẳng định được bản thân, cân bằng cuộc sống và nghề nghiệp.
Tôn trọng môi trường là mối quan tâm cốt lõi của Stanhome. Tiên phong trong việc không sử dụng phốt pho và giảm tối đa tỷ lệ sử dụng các chất hoạt động bề mặt trong các sản phẩm, có hại cho môi trường. Stanhome luôn tìm tòi và ứng dụng các công nghệ tiên tiến mới. Stanhome phát triển các công thức đậm đặc và độc quyền. Hơn thế nữa, Stanhome còn đưa ra một điều lệ chặt chẽ về công thức thành phần và bao bì đóng gói để giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng gây hại tới môi trường.
• Stanhome còn tham gia mạnh mẽ trong việc hỗ trợ cộng đồng, từ thiện, hỗ trợ các hiệp hội trẻ em.
icon icon
popup

Số lượng:

Tổng tiền: